Klaas Van Gelder

Lise Meitner-Stipendiat (FWF)

 

Lebenslauf

 •  Geboren 1983 in Roeselare, Belgien
 • 2001-2005 Geschichtsstudium an der Universiteit Gent, Belgien (Diplomarbeit über die institutionelle Entwicklung und Kompetenzverlust des Gerichtsamtes der “Soeverein-Baljuws” in der Grafschaft Flandern, 1500-1733)
 • Dezember 2005 bis November 2011 Universitätsassistent am Institut für Geschichte der Universiteit Gent
 • Dezember 2005 bis Januar 2012 Doktoratsstudium Geschichte an der Universiteit Gent (Dissertation über den Aufbau der österreichischen Verwaltung in den Südlichen Niederlanden, 1715-1725)
 • Juni bis September 2012: Doktor-Assistent an der Universiteit Gent
 • Oktober 2012 bis September 2015 Postdoc-Projekt des FWO (Research Foundation Flanders) über Verwaltungsreformen in den österreichischen Niederlanden
 • Februar bis Juli 2014: Forschungsaufenthalt in Wien als Richard Plaschka-Stipendiat (ÖAD)
 • Dezember 2014: Franz Stefan-Preis der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts
 • Oktober 2015 bis Oktober 2016 Postdoc-Projekt des FWO (Research Foundation Flanders) über die Netzwerke innerhalb des Beraterkreises Maria Theresias 1740-1748
 • 10.-11. März 2016, mit Beatrijs Van Acker (KU Leuven): Organisation der internationalen Tagung “Flavours of the 18th Century” in Brüssel (https://achttiendeeeuw.wordpress.com/flavours/)
 • 15.-16. September 2016: Organisation der internationalen Tagung “More than Mere Spectacle: Inaugurations and Coronations in the Habsburg Monarchy, 1700-1848” in Gent (http://morethanmerespectacle.wordpress.com)
 • Seit November 2016: Lise Meitner-Stipendiat (FWF) am Institut für Österreichische Geschichtsforschung (Thema: Netzwerkanalyse der Berater Maria Theresias, 1740-1748)

 

Forschungsschwerpunkte

 • Verwaltungsgeschichte der österreichischen Niederlande
 • Adels- und Elitengeschichte in der Habsburgermonarchie
 • Politische Kultur und Zeremoniell im langen 18. Jahrhundert
 • Rechtsgeschichte Flanderns

 

Publikationen

Bücher

Regime Change at a Distance. Austria and the Southern Netherlands Following the War of the Spanish Succession (1716-1725) (Leuven, 2016) (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe Reeks, 29).

 Tussen veel vuren. Het Soeverein-Baljuwschap van Vlaanderen in de Vroegmoderne Tijd (1500-1733) (Kortrijk-Heule, 2007) (Standen en Landen, 106).

 

Aufsätze (in Zeitschriften)

(Gemeinsam mit Jan Debets) Barrièretroepen in de Oostenrijkse Nederlanden: vloek of zegen?. De Nederlanden ‘extra muros’, jaarboek uitgegeven door de Vereniging/Stichting Zannekin, 38 (2016) S. 19-46.

Dépasser l’éloignement: les correspondances d’Eugène de Savoie et le gouvernement à distance des Pays-Bas autrichiens (1716-1725). Revue du Nord 97/411 (2015) S. 529-550.

Financial Depletion, Faction Struggle and Competing Networks: The Background to Count Harrach’s Reforms of the Southern Netherlands Central Government (1733-1735). Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/Revue belge de Philologie et d’Histoire 92/4 (2014) S. 1081-1112.

Markies van Prié en het Brusselse oproer in 1717-1719: over de repressie en de slagkracht van het centrale gouvernement in de Zuidelijke Nederlanden. Tijdschrift voor Geschiedenis 127/3 (2014) S. 367-389.

(Gemeinsam mit Bert Van Cauter) Een publieke ceremonie in een turbulent tijdvak. De inauguratie van Maria Theresia als gravin van Vlaanderen (1744). Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 67 (2013) S. 101-130.

(Gemeinsam mit Sandra Hertel) Die Mission des Grafen von Daun in Brüssel 1725. Ein Wendepunkt in der Regierung der Österreichischen Niederlande? Zeitschrift für Historische Forschung 38/3 (2011) S. 405-439.

The investiture of Emperor Charles VI in Brabant and Flanders: a test case for the authority of the new Austrian government. European Review of History/Revue européenne d'Histoire 18/4 (2011) S. 443-463.

L'empereur Charles VI et « l'héritage anjouin » dans les Pays-Bas méridionaux (1716-1725). Revue d'histoire moderne et contemporaine 58/1 (2011) S. 53-79.

Divided Loyalties. Angevin Partisans in the Southern Netherlands in the Aftermath of the War of the Spanish Succession. Dutch Crossing. A Journal of Low Countries Studies 34/1 (2010) S. 59-76.

De Vooght versus Sersanders. De strijd om het presidentschap van de Raad van Vlaanderen en het probleem van de ‘Anjouaanse’ benoemingen in de Oostenrijkse Nederlanden (1716-1725). Pro Memorie 12/1 (2010) S. 15-35.

 

Aufsätze (in Sammelbänden)

Von Fremdherrschaft zur Wechselwirkung. Die österreichische Verwaltung in der belgischen Geschichtsschreibung, in: Die Habsburgermonarchie (1526-1918) als Gegenstand der modernen Historiographie, hg. von Thomas Winkelbauer (Wien, 2017) (im Erscheinen). (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung).

Disagreement over a Peace Agreement: The Barrier Treaty and the Conditional Transfer of the Southern Netherlands to Austria, in: New Worlds? Transformations in the Culture of International Relations he Peace of Utrecht reconsidered, hg. von Inken Schmidt-Voges & Ana Crespo Solana (London, 2017) (im Druck).

Belangenbehartiging via afvaardigingen: De Staten van Brabant en Vlaanderen in het eerste kwart van de achttiende eeuw, in: Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden. De rol van lobby, petities, en officiële delegaties in de politieke besluitvorming hg. von Liesbeth Geevers & Griet Vermeesch (Maastricht, 2014) S. 65-108. (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, 13).

The Estates of Flanders manning the barricades for territorial integrity: the protest against the Barrier Treaty of 1715, in: Intermediate Institutions in the County of Flanders in the Late Middle Ages and the Early Modern Era, hg. von Georges Martyn, René Vermeir & Chantal Vancoppenolle (Brüssel, 2012) S. 115-137.

Searching for a Modus Vivendi. Monarch and Estates in the Austrian Netherlands (ca. 1715-1720), in: Forschungswerkstatt: Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert/ Research Workshop: The Habsburg Monarchy in the 18th Century, hg. von Gunda Barth-Scalmani, Joachim Bürgschwentner, Matthias König & Christian Steppan (Bochum, 2012) S. 173-184. (Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 26).

Maatschappelijke disfunctionaliteit, institutionele competitie en het verdwijnen van het Soeverein-Baljuwschap van Vlaanderen (tweede helft 17de eeuw), in: Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération des recherches. Actes des dix-neuvièmes journées belgo-néerlandaises d'histoire du droit et de la justice (10-11-12 décembre 2008, UCL, Louvain-la-Neuve), hg. von Dirk Heirbaut, Xavier Rousseaux & Alain Wijffels (Louvain-la-Neuve, 2009) S. 285-298.

(Gemeinsam mit René Vermeir) De Habsburgse Nederlanden in de overgang van Spanje naar Oostenrijk (1692-1713), in: Oudenaarde 1708. Een stad, een koning, een veldheer hg. von Pieter-Jan Lachaert (Leuven, 2008) S. 33-50.

 

Rezensionen

Wim Cöp, Het spel van de macht. De familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629, (Hilversum,  2015). BMGN – Low Countries Historical Review 131/2 (2016) (online open access: http://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.10216/).

 Fabrice Preyat (hrsg.), Marie-Adélaïde de Savoie (1685-1712): Duchesse de Bourgogne, enfant terrible de Versailles (Brüssel, 2014). Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/Revue belge de Philologie et d’Histoire 93/2 (2015) S. 602-604.

Erik Tigelaar & Roland Fagel (hrsg), Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en de stad Utrecht. Augustinus Freschots verhaal achter de Vrede van Utrecht (Hilversum, 2013). Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/Revue belge de Philologie et d’Histoire 91/4 (2013) S. 1405-1407.

Guy Thewes, Stände, Staat und Militär. Versorgung und Finanzierung der Armee in den Österreichischen Niederlanden 1715-1795 (Wien, 2012). Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/Revue belge de Philologie et d’Histoire 91/4 (2013) S. 1343-1346.

 Frederik Dhondt, Op zoek naar Glorie in Vlaanderen. De Zonnekoning en de Spaanse successie (1707-1708) (Kortrijk-Heule, 2011). Pro Memorie 14/2 (2012) S. 212-213.

 

Beiträge für biografische Lexika

Prié, Ercole Giuseppe Luigi Turinetti, markies van, gevolmachtigd minister in de Zuidelijke Nederlanden, in: Nationaal Biografisch Woordenboek (Brüssel, 2014) Band 21, Kol. 898-904.

Königsegg-Rothenfels, Joseph Lothar von, graaf, gevolmachtigd minister in de Zuidelijke Nederlanden, in: Nationaal Biografisch Woordenboek (Brüssel, 2014) Band 21, Kol. 576-580.

Daun, Wirich Philipp Lorenz von, graaf, prins van Thiano, gouverneur-generaal ad interim in de Zuidelijke Nederlanden, in: Nationaal Biografisch Woordenboek (Brüssel, 2014) Band 21, Kol. 247-251.